company logo

Tilgjengelighet

Parkering

  • Minimum en HC-parkeringsplass
  • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

Inngangsparti

  • Trinnfri atkomst
  • Dør med drakraft under 3 kg. Manuell dørpumpe vil gi drakraft over 3 kg
  • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Venterom

  • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat
  • Stoler med rygg og armlene. Stoler i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle
  • Ingen lange bord som gir begrenset fremkommelighet